Vinna með tilgang

Við bjóðum upp á hlýlegt starfsumhverfi og gefandi reynslu sem fylgir þér út lífið. Í boði eru dagvinna, vaktavinna og hlutastörf meðfram námi.

Fjölbreytt störf

Við vinnum í umönnunarteymum sem samanstanda af bæði faglærðu og almennu starfsfólki.

Fjölbreytt störf

Störfin eru fjölbreytt og geta til dæmis snúist um að annast íbúa hjúkrunarheimila sem þurfa mikla aðstoð vegna heilsubrests, sinna stoðþjónustu t.d. í eldhúsi eða að hjálpa fólki heima við daglegt líf eða að sinna heilsueflingu og endurhæfingu eldra fólks.

Vinnuaðstaða og starfsandi

Á vinnustöðum Sóltúns er góð vinnuaðstaða og hlýlegt starfsumhverfi. Menning okkar einkennist af faglegum metnaði og virðingu fyrir íbúum og samstarfsfólki.

Sveigjanlegt vinnufyrirkomulag

Störf á vinnustöðum Sóltúns eru unnin bæði í dagvinnu og á vöktum. Það gefur möguleika á sérsniðnu fyrirkomulagi t.d. meðfram námi og hærri heildarlaunum.

Góð fríðindi

Við bjóðum öllu starfsfólki upp á líkamsræktarstyrk, fatastyrk, niðurgreiddar máltíðir í mötuneyti og afslátt í verslunum Útilífs.

Hvað kunnum við að meta í fari starfsfólks okkar?

Umhyggjusemi

Við viljum að skjólstæðingar okkar og aðstandendur þeirra upplifi hlýju frá starfsfólki okkar og fái öryggistilfinningu.

Þjónustuhugarfar

Við viljum að starfsfólk okkar hafi þolinmæði, metnað fyrir þjónustu og geri sitt besta til að uppfylla væntingar.

Metnaður

Við viljum sjá faglegan metnað, frumkvæði og stöðuga framþróun, bæði hjá starfsfólki okkar og þjónustunni í heild.

Skoða laus störf

Langar þig til að starfa með okkur og hafa jákvæð áhrif á líf fólks?

Hvað segir starfsfólkið okkar?