Starfsumsóknir

Laus störf:

Sóltún hefur á að skipa öflugum hópi starfsmanna með ríkulegan metnað fyrir vellíðan og lífsgæðum íbúanna. Sóltún er heimilislegt hjúkrunarheimili með umvefjandi starfsumhverfi og ótal námstækifæri. Lögð er rík áhersla á góða aðlögun og stuðning í starfi.

Sóltún hefur áhuga á að fjölga karlmönnum í hópi starfsmanna og hvetur karla jafnt sem konur að senda inn starfsumsókn.

Athugið að  umsóknarkerfið styður ekki notkun snjalltækja og því er ekki hægt að sækja um gegnum slík tæki.Vinsamlega smellið á “Almenn umsókn” eða veljið viðeigandi starfsumsókn ef það á betur við.

Allar frekari upplýsingar gefa stjórnendur:

Ólöf Petrína Alfreðsdóttir Andersen hjúkrunarstjóri 1. hæð, á netf: olofpetrina@soltun.is eða í síma 590-6127

Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir húkrunarstjóri 2. hæðá netf: sigurveig@soltun.is eða í síma 590-6215

Guðrún Björg Guðmundsdóttir hjúkrunarstjóri 3. hæðá netf: bjorg@soltun.is eða í síma 590-6322

Þórdís S. Hannesdóttir yfirmaður ræstingar og húsumsjónará netf: thordis@soltun.is eða í síma 590-6910

 

Áhugasamir smellið á Almenna umsókn til að sækja um

Sjúkraliði

Ert þú sjúkraliði og langar að starfa á fallegu hjúkrunarheimili með frábæru fólki?

Á 3.hæð í Sóltúni er laus 80% staða sjúkraliða í vaktavinnu frá 1.mars 2021. Lægra starfshlutfall kemur til greina. Unnið er 2.-3.hver helgi og blandaðar vaktir.

Starf í Sóltúni býður upp á fjölbreytt og krefjandi verkefni með öflugum starfsmannahópi í heimilislegu, jákvæðu og metnaðarfullu starfsumhverfi.

Íslenskukunnátta er skilyrði.

Mikilvægt er að sjúkraliðar í Sóltúni hafi til að bera jákvætt viðmót, góða samskiptahæfni, fagmennsku, sjálfstæði í vinnubrögðum og lausnamiðaða nálgun að verkefnum.

Í Sóltúni er sérstök áhersla á gæðastarf, þróun þjónustu, jákvæðni og virðingu.

Við hvetjum áhugasama sjúkraliða til að hafa samband og kynna sér starfskjör og aðstæður.

Nánari upplýsingar veitir Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri, í s. 590-6211, netf. annagg@soltun.is og Guðrún Björg Guðmundsdóttir, s.590-6322, netf. bjorg@soltun.is

 

Senda inn umsókn

Að hafa starfsfólk sem býr yfir bestu þekkingu og færni til starfa á sínu sviði er eitt af yfirmarkmiðum Sóltúns í mannauðsmálum. Vandað er til ráðningar starfsfólks og fylgt er skipulögðu ráðningaferli. Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi tali skiljanlegt íslenskt mál, skilji íslensku og lesi hana og skrifi. Skila þarf hreinu sakavottorði, prófskírteinum og starfsleyfum áður en starf er hafið og skuldbindur starfsfólk sig til að starfa í samræmi við hugmyndafræði og markmið Sóltúns. Ennfremur er meðmæla krafist/aflað frá fyrri vinnuveitendum, og þarf starfsfólk að uppfylla kröfur sem gerðar eru til starfsins og kröfur sem Sóltún gerir til starfsmanna sinna. Sóltún er reyklaus vinnustaður og reykingar starfsfólk óheimilar í Sóltúni eða á lóð þess.