Laus störf:

Sóltún hefur áhuga á að fjölga karlmönnum í hópi starfsmanna og hvetur karla til jafns við konur að senda inn starfsumsókn. Athugið að  umsóknarkerfið styður ekki notkun snjallsíma, og því er ekki hægt að sækja um gegnum þá leið. Smellið á Almenna umsókn hér fyrir neðan til að sjá hvaða störf eru í boði.

Við í Sóltúni tökum fagnandi á móti  1.-3.árs hjúkrunarnemum og  1.-4.árs læknanemum í sumarstörf og ungu fólki sem hefur áhuga að starfa við umönnun í sumar. Lögð er rík áhersla á góða aðlögun og stuðning í starfi. Sóltún hefur á að skipa öflugum hópi starfsmanna með ríkulegan metnað fyrir vellíðan og lífsgæði íbúanna. Sóltún er heimilislegt hjúkrunarheimili með umvefjandi starfsumhverfi ógrynni námstækifæra. Við hlökkum til að heyra frá áhugasömum nemum og öðru áhugasömu sumarafleysingafólki sem fyrst. Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri tekur gjarnan við fyrirspurnum í síma 590-6211 eða á annagg@soltun.is 

Áhugasamir smellið á Almenna umsókn til að sækja um

Hjúkrunarfræðingur

Ert þú hjúkrunarfræðingur og langar að starfa með frábærum starfsmannahópi í Sóltúni hjúkrunarheimili?

Við í Sóltúni óskum nú eftir hjúkrunarfræðingi í 50-100% starf á blönduðum vöktum. Einnig kemur til greina að vera á föstum kvöld- og helgarvöktum eða föstum næturvöktum. Stöðurnar eru lausar nú þegar eða eftir samkomulagi.

Sóltún er heimilislegt hjúkrunarheimili með umvefjandi starfsumhverfi og hefur á að skipa öflugum hópi starfsmanna með ríkulegan metnað fyrir vellíðan og lífsgæðum íbúanna. Í Sóltúni er sérstök áhersla á gæðastarf, þróun þjónustu, jákvæðni og virðingu.

Við hvetjum áhugasama hjúkrunarfræðinga til að senda okkur umsókn á www.soltun.is og/eða leita upplýsinga hjá Önnu Guðbjörgu Gunnarsdóttur, mannauðsstjóra í síma 590-6211 eða á tölvupóstfang: annagg@soltun.is

 

Senda inn umsókn

Starfsmaður í aðhlynningu

Vilt þú starfa á fallegu heimili í góðum félagsskap? Í Sóltúni eru nú lausar 50-90% stöður við aðhlynningu aldraðra. Yfirleitt er unnið á blönduðum morgun-, kvöld- og helgarvöktum en eingöngu morgunvaktir í miðri viku koma einnig til greina.  

Góð íslenskukunnátta er skilyrði.

Sóltún er heimilislegt hjúkrunarheimili og lifandi vinnustaður og hefur á að skipa öflugum hópi starfsmanna með ríkulegan metnað fyrir vellíðan og lífsgæðum íbúanna. Í Sóltúni er sérstök áhersla á gæðastarf, síbreytilega þjónustu, jákvæðni og virðingu.

Allar upplýsingar veitir Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri í s.590-6211, netf. annagg@soltun.is 

Umsóknir sendist rafrænt með því að Senda inn umsókn (sjá hér að neðan).


Senda inn umsókn

Sjúkraliði

Í Sóltúni eru lausar stöður sjúkraliða við almenn hjúkrunarstörf frá 15.ágúst 2019 eða eftir samkomulagi. Fyrst og fremst er óskað eftir sjúkraliðum í 80-100% starf á blönduðum morgun-, kvöld- og helgarvöktum en dagvinnustaða eða hlutastörf koma einnig vel til greina. Starfið býður upp á fjölbreytt og krefjandi verkefni með öflugum starfsmannahópi í heimilislegu, jákvæðu og metnaðarfullu starfsumhverfi. Mikilvægt er að sjúkraliðar í Sóltúni hafi til að bera jákvætt viðmót, góða samskiptahæfni, fagmennsku, sjálfstæði í vinnubrögðum og lausnamiðaða nálgun að verkefnum.

Í Sóltúni er sérstök áhersla á gæðastarf, þróun þjónustu, jákvæðni og virðingu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri, s. 590-6211, annagg@soltun.is

 

Senda inn umsókn

Matartæknir

Sóltún hjúkrunarheimili óskar eftir matartækni með gilt starfsleyfi eða vönum starfsmanni í eldhús í 80% afleysingastarf til eins árs frá og með hausti 2019 eða eftir samkomulagi. Framtíðarstarf mögulegt í framhaldinu. Óskað er eftir aðila með faglegan metnað og reynslu, m.a. í sérfæðismatreiðslu. Unnið er á tvískiptum vöktum og eina helgi í mánuði.

Íslenskukunnátta skilyrði.

Sóltún er heimilislegt hjúkrunarheimili með umvefjandi starfsumhverfi og hefur á að skipa öflugum hópi starfsmanna með ríkulegan metnað fyrir vellíðan og lífsgæðum íbúanna. Í Sóltúni er sérstök áhersla á gæðastarf, síbreytilega þjónustu, jákvæðni og virðingu.

Allar upplýsingar veitir Vigdís Stefánsdóttir, næringarrekstrarfræðingur í s. 590-6009 og Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri í s. 590-6211.

Umsóknir sendist rafrænt með því að Senda inn umsókn (sjá hér að neðan).

 

Senda inn umsókn

Að hafa starfsfólk sem býr yfir bestu þekkingu og færni til starfa á sínu sviði er eitt af yfirmarkmiðum Sóltúns í mannauðsmálum. Vandað er til ráðningar starfsfólks og fylgt er skipulögðu ráðningaferli. Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi tali skiljanlegt íslenskt mál, skilji íslensku og lesi hana og skrifi. Skila þarf hreinu sakavottorði, prófskírteinum og starfsleyfum áður en starf er hafið og skuldbindur starfsfólk sig til að starfa í samræmi við hugmyndafræði og markmið Sóltúns. Ennfremur er meðmæla krafist/aflað frá fyrri vinnuveitendum, og þarf starfsfólk að uppfylla kröfur sem gerðar eru til starfsins og kröfur sem Sóltún gerir til starfsmanna sinna. Sóltún er reyklaus vinnustaður og reykingar starfsfólk óheimilar í Sóltúni eða á lóð þess.