Laus störf:

Sóltún hefur áhuga á að fjölga karlmönnum í hópi starfsmanna og hvetur karla til jafns við konur að senda inn starfsumsókn. Athugið að  umsóknarkerfið styður ekki notkun snjallsíma, og því er ekki hægt að sækja um gegnum þá leið. Smellið á Almenna umsókn hér fyrir neðan til að sjá hvaða störf eru í boði.

Við í Sóltúni tökum fagnandi á móti  1.-3.árs hjúkrunarnemum og  1.-4.árs læknanemum í sumarstörf og ungu fólki sem hefur áhuga að starfa við umönnun í sumar. Lögð er rík áhersla á góða aðlögun og stuðning í starfi. Sóltún hefur á að skipa öflugum hópi starfsmanna með ríkulegan metnað fyrir vellíðan og lífsgæði íbúanna. Sóltún er heimilislegt hjúkrunarheimili með umvefjandi starfsumhverfi ógrynni námstækifæra. Við hlökkum til að heyra frá áhugasömum nemum og öðru áhugasömu sumarafleysingafólki sem fyrst. Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri tekur gjarnan við fyrirspurnum í síma 590-6211 eða á annagg@soltun.is 

Áhugasamir smellið á Almenna umsókn til að sækja um

Að hafa starfsfólk sem býr yfir bestu þekkingu og færni til starfa á sínu sviði er eitt af yfirmarkmiðum Sóltúns í mannauðsmálum. Vandað er til ráðningar starfsfólks og fylgt er skipulögðu ráðningaferli. Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi tali skiljanlegt íslenskt mál, skilji íslensku og lesi hana og skrifi. Skila þarf hreinu sakavottorði, prófskírteinum og starfsleyfum áður en starf er hafið og skuldbindur starfsfólk sig til að starfa í samræmi við hugmyndafræði og markmið Sóltúns. Ennfremur er meðmæla krafist/aflað frá fyrri vinnuveitendum, og þarf starfsfólk að uppfylla kröfur sem gerðar eru til starfsins og kröfur sem Sóltún gerir til starfsmanna sinna. Sóltún er reyklaus vinnustaður og reykingar starfsfólk óheimilar í Sóltúni eða á lóð þess.