Skorkort

Stefnukort Sóltúns er útfært  í skorkorti í öllum megin víddum sem nauðsynlegar eru við rekstur hjúkrunarheimilis og endurspeglar áhersluatriðin í hugmyndafræðinni (víddirnar eru flokkaðar í bókstafina A,B,C,D óháð mikilvægi):


Síðan eru framsett yfirmarkmið í hverri vídd, þar á eftir undirmarkmið og mælikvarðar á árangur. 

null