Lög og reglur

Um starfsemi heilbrigðis- og öldrunarþjónustu gilda margvísleg lög og reglugerðir:

Starfsfólki í heilbrigðisþjónustu ber að starfa í samræmi við þau lög sem starfsréttindum þeirra fylgir:

Heildarlöggjöf um allar heilbrigðisstéttir tóku gildi 1. janúar 2013. Leystu þau af hólmi fimmtán lög sem nú gilda um störf þeirra.

Helstu breytingar og nýmæli sem felast í nýrri löggjöf:

  • Starfssvið heilbrigðisstétta verður ákveðið á grundvelli þekkingar og hæfni með tilliti til hagsmuna sjúklinga og úrelt ákvæði um takmarkanir á starfsréttindum felld brott.
  • Kveðið er á um að heilbrigðisstarfsmaður skuli virða faglegar takmarkanir sínar og vísa sjúklingi til annars heilbrigðisstarfsmanns þegar við á.
  • Undirstrikað er að óheimilt sé að starfa undir áhrifum áfengis eða vímuefna og heilbrigðisstofnunum heimilað að setja reglur um bann við notkun áfengis og vímuefna í tiltekinn tíma áður en vinna hefst.
  • Heilbrigðisstarfsmenn munu bera ábyrgð á því að aðstoðarmenn og nemar sem starfa undir þeirra stjórn hafi næga hæfni og þekkingu og fái nauðsynlegar leiðbeiningar til að sinna störfum sem þeir fela þeim.
  • Kveðið er á um að heilbrigðisstarfsmenn skuli gæta þess að sjúklingar, sjúkratryggingar eða aðrir verði ekki fyrir óþarfa útgjöldum eða óþægindum.
  • Í stað núgildandi ákvæða um auglýsingar koma ákvæði um þær kröfur sem gera skal til kynningar á heilbrigðisþjónustu og auglýsinga og heimild til takmörkunar í reglugerð.
  • Ráðherra er heimilað að ákveða með reglugerð að tilgreindri meðferð sé aðeins beitt af heilbrigðisstarfsmönnum, nánar tilgreindum heilbrigðisstéttum eða þeim sem fengið hafa til þess sérstakt leyfi landlæknis. Jafnframt verður heimilt að banna tiltekna meðferð. Reglugerðir um slíkar takmarkanir skuli settar að fengnum tillögum landlæknis og umsögn viðkomandi fagfélags.

Reglugerðir um menntun, réttindi og skyldur heilbrigðisstétta og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi.

Hjúkrunarfræðingar

Sjúkraliðar

Sjúkraþjálfar

Iðjuþjálfar

Læknar

Næringarrekstrarfræðingar