Sóltún býður upp á þjónustu öldrunarlæknis samkvæmt sérstökum þjónustusamningi við  Landspítala háskólasjúkrahúss. Yfirlæknir ber faglega ábyrgð á læknisþjónustu Sóltúns samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu. Öldrunarlæknar frá LSH-Landakoti koma alla virka daga á heimilið og líta til íbúa eftir þörfum í samráði við þá og hjúkrunarfræðinga þeirra. Ávallt er hægt að ná sambandi við öldrunarlækni á bakvakt til samráðs sem og viðbragða vegna bráðra veikinda.

Læknir íbúa á 1. hæð B-C álmu er Steinunn Þórðardóttir  

Læknir íbúa á 1. hæð D-E álmu er Guðný Bjarnadóttir guðnyb (hja) landspitali.is

Læknir íbúa á 2. hæð eru Steinunn Þórðardóttir og læknar frá öldrunarlækningadeild Landspitala

Læknir íbúa á 3. hæð er Guðný Bjarnadóttir

Við komu á heimilið framkvæmir læknir upplýsingasöfnun og setur fram Heilsuvandablað (yfirlitsblað) í rafræna sjúkraskrá, þar sem fram kemur m.a. sjúkrasaga og sjúkdómsgreiningar. Fer í gegnum læknabréf, rannsóknarniðurstöður og gögn frá Færnis- og heilsumatsnefnd. Lyfjum er ávísað og sett fram meðferðarval við lífslok ef það liggur fyrir. Mat er lagt á þörf fyrir endurhæfingu og virkni og útbúnar beiðnir til sjúkraþjálfara og/eða iðjuþjálfa á grundvelli matsniðurstöðu. Íbúar koma beint frá Landspítala til Sóltúns að undanteknum 2-3 á ári. Meðferð við útskrift er því fylgt áfram í Sóltúni meðan verið er að kynnast íbúanum og meta árangur meðferðar. Breytingar eru síðan gerðar á meðferð eftir því sem heilsufarsbreytingar gefa tilefni til.

Tannheilbrigðisþjónusta
Aðstaða er fyrir minniháttar tannlæknis- og tannfræðingsþjónustu á Sóltúni. Tannlæknir kemur á heimilið ef þörf er á. Íbúar hafa einnig möguleika að leita sérhæfðrar þjónustu á Landakoti eða til þess tannlæknis sem þeir kjósa.